En Bornholmsk kulturskat i fare for ødelæggelse

Bornholms Forsvarsmuseum rummer en skat af militærhistoriske genstande samlet gennem årtier fra forsvaret, private og andre museer, som enten har udlånt eller skænket effekterne til museet, for at man samlet et sted kan fremvise Bornholms spændende militærhistorie.

Museet har et ældre affugtningsanlæg fra 1981, der i indeværende måned er ”stået helt af”. Dette indebærer at fugtighedsprocenten i museets gamle hovedbygning ikke længere kan kontrolleres og nu kan svinge helt op på 80 – 90%. Et så højt fugtighedsniveau er meget skadeligt for alle typer af museumseffekter, først og fremmest uniformer og dokumenter, men også læder og genstande af metal bliver påvirket.

Museet besøges hvert år af et stort antal gæster, både turister og lokale, der alle kommer for at se, eller måske gense materiel eller køretøjer, de selv har brugt under deres tid som soldat på Bornholm.

Endvidere har museet også mange besøgende fra udlandet, der har interesse i Bornholms særlige militærhistorie, specielt afslutningen på 2. Verdenskrig og tiden under Den Kolde Krig, en periode som museet også kan vise mange effekter fra.

Dette er i fare for at gå til pga. det nedbrudte affugtningssystem. Bornholms Forsvarsmuseum har undersøgt mulighederne for at afværge katastrofen og har fået et meget favorabelt tilbud på et nyt og moderne klimaanlæg med varmepumper, som ikke bare kan sikre udstillingsgenstandene, men også selve bygningen mod fugt fremover. Dette anlæg koster 70.000 kr., et beløb som ikke findes i museets kasse.

Støtteforeningen bag forsvarsmuseet, Kastellets Venner, kan bidrage med en del af beløbet, men ikke det hele, og beder derfor nu ad denne vej om hjælp til at sikre museets skatte.

Ethvert beløb, stort som lille og/eller et medlemskab af Kastellets Venner vil være særdeles velkomment og modtages med stor tak.

Et medlemskab koster årligt 150,- kr. for enkeltpersoner/familier og 600,- kr. for firmaer.

Beløb kan indbetales/overføres til reg.nr. 0650 kontonr. 1521305785 eller giro/DB reg.nr. 1551, konto 5689015 eller MobilePay tlf. 51330033
Man bedes tydeligt anføre om det er en gave eller et medlemskab samt kontaktoplysninger (navn, mailadr. o.l.)

 Evt. sponsorer vil få deres reklame-logoer opsat i museet og vil desuden på et senere tidspunkt blive inviteret til et særligt arrangement på museet.

 

 

Med håb om bred støtte og opbakning

Klaus Linnert
Museumsleder

 

 

    Posted in: Nyheder