Indkaldelser til Generalforsamling:

Klik på dette link: Indkaldelse til Generalforsamling 2018
For yderligere information og Girokort til medlemskab: Kontingentbetaling 2018
Museumslederens beretning: Museumslederen beretning for året 2017
Næstformandens indlæg om værnepligtige i tiden 1951 til 1980: VPL på Bornholm i tiden 1951-1980

Det godkendte regnskab kan ses for Kastellets Venners medlemmer på vores Forum

Vi mangler e-mail adresser.
Kære medlemmer af Kastellets Venner, såfremt du ikke har opgivet din e-mal til os, vil vi meget gerne have den. Du kan skrive til: fkh.segen@gmail.com med oplysningerne om den.

 

Museet åbner igen den 1. maj 2018

Rundvisninger kan godt bestilles i den lukkede periode med en uges varsel.
Kontakt da museumsleder Klaus Linnert på tlf. 5133 0033

 

Bornholms Forsvarsmuseum rummer en skat af militærhistoriske genstande samlet gennem årtier fra forsvaret, private og andre museer, som enten har udlånt eller skænket effekterne til museet, for at man samlet et sted kan fremvise Bornholms spændende militærhistorie.

Museet havde et ældre affugtningsanlæg fra 1981, det stod af sidste vinter. Dette indebar at fugtighedsprocenten i museets gamle hovedbygning ikke længere kunne kontrolleres og det kunne svinge helt op på 80 – 90%. Et så højt fugtighedsniveau er meget skadeligt for alle typer af museumseffekter, først og fremmest uniformer og dokumenter, men også læder og genstande af metal bliver påvirket.

Museet besøges hvert år af et stort antal gæster, både turister og lokale, der alle kommer for at se, eller måske gense materiel eller køretøjer, de selv har brugt under deres tid som soldat på Bornholm.

Endvidere har museet også mange besøgende fra udlandet, der har interesse i Bornholms særlige militærhistorie, specielt afslutningen på 2. Verdenskrig og tiden under Den Kolde Krig, en periode som museet også kan vise mange effekter fra.

Dette var i fare for at gå til pga. det nedbrudte affugtningssystem. Bornholms Forsvarsmuseum fik undersøgt mulighederne for at afværge katastrofen og vi fik et meget favorabelt tilbud på et nyt og moderne klimaanlæg med varmepumper, som ikke bare kan sikre udstillingsgenstandene, men også selve bygningen mod fugt fremover. Dette anlæg koster 70.000 kr., et beløb som ikke findes i museets kasse. Men vi fik hjælp fra BRK, firmaer, bornholmske soldater og en masse private personer.

Således kom varmepumperne op, og her i vinter holder vi fugten ude.

En stor tak til alle der bidrog

Medlemskab af Kastellets Venner vil være særdeles velkomment og modtages med stor tak, til yderligere investeringer for vedligeholdelse af museet.

Et medlemskab koster årligt 150,- kr. for enkeltpersoner/familier og 600,- kr. for firmaer.

Beløb kan indbetales/overføres til reg.nr. 0650 kontonr. 1521305785 eller giro/DB reg.nr. 1551, konto 5689015  eller på MobilePay tlf. 51330033
Man bedes tydeligt anføre om det er en gave eller et medlemskab samt kontaktoplysninger (navn, mailadr. o.l.)

Evt. sponsorer vil få deres reklame-logoer opsat i museet og vil desuden på et senere tidspunkt blive inviteret til et særligt arrangement på museet.

 

Med håb om bred støtte og opbakning

Åbningstider

Museet åbner den 1. maj 2018 og lukker igen lørdag den 20. oktober 2018

Mandag-fredag 10-16
Lørdag-søndag lukket
Helligdage lukket
OBS! mulighed for rundvisning udenfor normal åbningstid kontakt

Priser

VOKSNE 55 KR.
PENSIONISTER 45 KR.
BØRN 6 -16 ÅR 35 KR.
UNDER 6 ÅR GRATIS
ØNSKES DER EN RUNDVISNING,
(SKAL BESTILLES DAGEN I FORVEJEN)
200 KR
Telefon
+45 51 33 00 33
Adresse
Bornholms Forsvarsmuseum
Arsenalvej 8
3700 Rønne